งานประกวดที่น่าสนใจก่อนเดือน ตุลาคม 2561 จ้า

630

ประกาศๆ เพื่อนๆ ชาว Plotter จ๋า มีข่าวสารที่น่าสนใจสำหรับอาร์ตติสที่กำลังว่าง กำลังเบื่อ และไม่มีที่ปล่อยของจนมือจะขึ้นสนิม เรามีโอกาสดีๆ มาแนะนำ กับ 4 งานประกวดเพื่อขัดเกลาฝีมือเพื่อนๆ ภายในช่วงก่อนเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ไม่ว่าจะเป็นงานวาด งานภาพถ่าย หรืองานถ่ายภาพยนต์สั้นก็มีจ้า ไปดูกันเลยจ้า

—————————————————————————————————————————–

1.โครงการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด “ฝนหลวง ศาสตร์พระราชา”

งานแรกเป็นของทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ตลอดไปจนถึงประชาชนที่วไป เข้ามาร่วมส่งงานเข้าประกวดภาพถ่ายและภาพวาดในหัวช้อ “ฝนหลวง ศาสตร์พระราชา” ชิงเงินรงวัลมูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท!!! อีกทั้งยังได้รับโล่ และ เกียรติบัตรอีกด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร

ประเภทภาพถ่าย

– ประชาชนทั่วไป และนักเรียนนักศึกษา

– ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา

– ยกเว้นคณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย และบุคคลในครอบครัว ไม่มีสิทธ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้

ประเภทภาพวาด

– ระดับประถมศึกษา

– ระดับมัธยมศึกษา

– ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

– ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา

กำหนดระยะเวลา

– เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561 โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ที่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561

– ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการทางเว็บไซต์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร royalrain.go.th , สื่อประชาสัมพันธ์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และติดประกาศที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร วันที่ 30 ตุลาคม 2561

ติดต่อสอบถาม

– 02-1095100 ต่อ 760,766

facebook.com/Rainmaking.royal

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก

http://contestwar.com/contest/14148

—————————————————————————————————————————–

2.งานประกวดวาดภาพ “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่”

งานที่สองเป็นของทางธนาคารออมสิน ในชื่อของงาน “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่” ประจำปี 2561 โดยการประกวดแบ่งออกเป็นหลายประเภท เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,770,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตรด้วยนะเออ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

– มีสัญชาติไทย และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความคิดของตนเอง

ประเภทของผู้ส่งผลงาน

– บุคคลทั่วไป

– เยาวชน อายุ 15-18 ปี (ผู้ที่เกิดพ.ศ. 2543 – 2546)

– เยาวชน อายุ 11 – 14 ปี (ผู้ที่เกิดพ.ศ. 2547 – 2550)

– เยาวชน อายุ 7 -10 ปี (ผู้ที่เกิดพ.ศ. 2551 – 2554)

– ต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ gsbgen.com

การส่งผลงานเข้าประกวด

– งานศิลปะที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะโดยรวมเป็น 2 มิติ มีขนาดผลงานตามที่กำหนด (ตามเอกสารแนบ) ผลงานเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคอิสระ ใช้สีได้ทุกประเภท แต่ห้ามใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิทัลโดยเด็ดขาด ผลงานต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยใส่กรอบ หรือมีโครงสร้างที่แข็งแรง เหมาะสมกับการจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย รวมทั้งต้องติดอุปกรณ์พร้อมที่จะนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการได้

– สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นของผู้สมัครจริง ไม่เคยถูกตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน ไม่เคยเข้าร่วมประกวดที่ใดมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือบริษัทอื่นใด

– การส่งผลงานต้องส่งผลงานมาพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและใบสมัครที่กรอกรายละเอียดต่างๆ สมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว โดยใส่ซองแนบมาพร้อมผลงาน

หมายเหตุ ธนาคารออมสินจะระวังรักษาผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นอย่างดี แต่จะไม่รับผิดชอบ ในความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

*ส่งผลงานภายในวันที่ 24 – 30 กันยายน 2561

ส่งทางไปรษณีย์ ถึง คณะทีมงานการประกวดวาดภาพ ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่ สถาบันวิชาการ ทีโอที เลขที่ 174 ซอยงามวงศ์วาน 17 ถนนงามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

(ประทับตราวันจัดส่งภายในวันที่ 24 – 30 กันยายน 2561)

ส่งด้วยตนเอง (ส่งได้ทุกศูนย์ฯ ที่สะดวกต่อการเดินทาง)

ศูนย์รับผลงานส่วนกลาง วันที่ 25 – 30 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

คณะทีมงานการประกวดวาดภาพ ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่ สถาบันวิชาการ ทีโอที เลขที่ 174 ซอยงามวงศ์วาน 17 ถนนงามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 09-8510-4745 และ 09-8510-4746

ศูนย์รับผลงานส่วนภูมิภาค วันที่ 26 – 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ภาคเหนือ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

ภาคใต้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

คัดเลือกผลงานในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2561

คัดเลือกและตัดสินผลงานรอบสุดท้ายในส่วนกลาง วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561

ประกาศผลการตัดสิน ทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th และ www.gsbgen.com

พิธีมอบรางวัล เดือนพฤศจิกายน 2561

จัดแสดงผลงาน เดือนธันวาคม 2561

แบบฟอร์ม

http://www.rama9art.org/artisan/c_2018/gsb_contest2018/gsb_artcontest2018.pdf

ติดต่อสอบถาม

โทร. 09-8510-4745 และ 09-8510-4746

—————————————————————————————————————————–

3.ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม “หยุดทำร้ายกัน บนโลกออนไลน์”

งานที่สามเป็นของกลุ่มทรู ซึ่งจัดในชื่อของโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการดำเนินงานของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , ทรูวิชั่นส์ และทรูมูฟ เอช

คุณสมบัติผู้สมัคร

– นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะ และชั้นปี

– สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในสถาบัน เดียวกัน

– ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน

– ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

ประเภทของการประกวด

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ความยาวไม่เกิน 60 วินาที  ในหัวข้อ ‘Stop Cyberbullying หยุดทำร้ายกันบนโลกออนไลน์’

หลักเกณฑ์การประกวด

การคัดเลือกรอบ Story Board

คัดเลือกจากผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) พร้อมด้วยบทบรรยาย

โดยผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการประกวดดังนี้

– ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษา และผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) มาที่

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

*ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม – 28 กันยายน 2561

– ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อเรื่องคิดขึ้นมาใหม่ และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากการตอบโจทย์ ความ WOW ของไอเดีย การใช้ภาษาที่เหมาะสม เป็นไอเดียที่ผู้ชมสามารถนำไปทำตาม และแชร์ต่อได้

– ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story board) จะเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้ ให้ทำบนกระดาษขนาด A4 ตามแบบฟอร์มที่โครงการฯกำหนดให้ โดยใน 1 กระดาษ A4 ให้มีภาพประกอบจำนวน 4 ภาพ โดยต้องไม่เกิน 20 ภาพ และวาดภาพประกอบและพิมพ์บทบรรยายใต้ภาพให้ชัดเจน (บทบรรยายใต้ภาพต้องพิมพ์เท่านั้นห้ามเขียนด้วยลายมือเด็ดขาด)

การคัดเลือกรอบที่ 1

– คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1 จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ในระหว่าง

– วันที่ 4 – 9 ตุลาคม 2561 และประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 50 ทีม ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561

การคัดเลือกรอบที่ 2

– คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 และประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561

– ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม จะได้ร่วมกิจกรรม Workshop True Young Producer Award2018 ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เพื่อเรียนรู้หลักการทำภาพยนตร์โฆษณา และปรับปรุงผลงานร่วมกับวิทยากรมืออาชีพที่อยู่ในสายงานด้านต่างๆ ของวงการโฆษณา ***ทีมผ่านเข้ารอบหรือนิสิต-นักศึกษาในทีม ที่ไม่สามารถร่วมงานอบรมได้ต้องสละสิทธิ์ในการประกวด***

– ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ10 ทีม จะได้รับเงินทุนในการผลิตผลงานโฆษณา ทีมละ 15,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการผลิตผลงานเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันอังคารที่ 30 ตุลาคม ถึง วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

– ส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบของ DVD ไฟล์ MP4 และ WMVความละเอียด HD 1080p (1920 x 1080) ที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.)

การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ

– คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศใน วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยมี คณะกรรมการจาก กลุ่มทรู , ทรูวิชั่นส์ , สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม , ยูนิเซฟ และผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการโฆษณา

– คณะกรรมการจะตัดสินผลงานภาพยนตร์โฆษณาจากผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย ที่ส่งผลงานตามกำหนด

– งานภาพยนตร์โฆษณาที่ส่งไม่ทันตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธ์ และต้องคืนเงินผลิตผลงานให้กับคณะกรรมการฯ

– เพลงและภาพที่ใช้ประกอบภาพยนตร์โฆษณา ผู้เข้าประกวดจะต้องขอลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องสำหรับใช้ในการประกวด และใช้เผยแพร่ทางทรูวิชั่นส์ และสื่ออื่น ๆ ต่อไป

– ลิขสิทธิ์ของผลงานภาพยนตร์โฆษณาเป็นของกลุ่มทรู ซึ่งสามารถนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ หรือใช้ในโอกาสอื่นๆ

– คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

– ประกาศผลและมอบรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่

http://www.trueplookpanya.com/data/product/media/2013/hash_csa/project/189/189/FILE_CSA_189000600.pdf

https://www.facebook.com/TrueYoungProducerAward.YPA/photos/pcb.1409786105834618/1409784922501403/?type=3&theater

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

– ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู โทร. 02-8586279 , 089-1396064

—————————————————————————————————————————–

4.ประกวดวาดภาพเยาวชน “HORSE อะวอร์ด” หัวข้อ “ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี”

และแล้วก็มาถึงงานที่สี่ กับงานประกวดวาดภาพเยาวชน “HORSE อะวอร์ด” ครั้งที่ 13 ปี 2561 หัวข้อ “ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี” โดยทางกลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญ นักเรียนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และประกาศนียบัตร

ประเภทของผู้ส่งเข้าประกวด

– กลุ่มที่ 1 ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น (อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3)

– กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4 – ประถมศึกษาปีที่ 6)

– กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3)

ระยะเวลาดําเนินโครงการ

– ระยะเวลาส่งผลงาน : 1 มิถุนายน – 25 ตุลาคม 2561 ส่งผลงานที่ บริษัท นานมี จํากัด 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

– การตัดสิน : วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561

– การประกาศผล : วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ดูผลการประกวดจาก nanmee.com

– พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ : วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561

– ระยะเวลาจัดนิทรรศการ : 30 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2561 ณ นานมีแกลเลอรี่ ชั้น 3 บริษัท นานมี จํากัด

ติดต่อสอบถาม

– ฝ่ายการตลาด โทร. 02-648-8000

– E-mail: horse@nanmee.com

แบบฟอร์ม

http://contestwar.com/download/file/fid/12831

—————————————————————————————————————————–

รู้กันแบบนี้แล้ว เพื่อนๆ ก็อย่าได้รอช้า ถอดดาบออกจากฝัก ลับสนิม แล้วรีบไปสมัครลงประกวดกันโลด อย่างน้อยๆ เป็นการขัดเกลาฝีมือ สั่งสมประสบการณ์ รับรองไม่เสียเวลาเปล่าแน่นอน แต่ก็อย่าลืมว่างานทั้งหมดนี้ล้วนหมดเขตภายในเดือนตุลาคมนะจ้า ดังนั้นก็รีบๆ ปั่นผลงานกันเลยน่อ เดี๋ยวผู้เขียนเองก็จะไปสุ่มประกวดด้วย เตรียมตัววัดกันให้ดีจ้า

แล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะ การ์ตูน และภาพยนตร์ ที่น่าสนใจบนเว็บไซต์ Plotter นะครับผม.. ฮูเร่!!!

—————————————————————————————————————————–

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก

http://www.rama9art.org/artisan/c_2018/gsb_contest2018/index.html

http://contestwar.com/contest/14148

http://contestwar.com/contest/14069

http://www.thaifranchisecenter.com/contest/show.php?etID=2828

 

Shares
"น้ำค้างยามเช้า กับเหล้าครึ่งกลม"