The Japan International MANGA Award ครั้งที่ 15

364

Let’s Challenge พื้นที่แนะนำงานประกวดหรืออะไรก็ตามสำหรับเหล่านักวาดไฟแรงสัปดาห์นี้ขอเสนอ !!

Japan International MANGA Award ครั้งที่ 15 จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น เริ่มเปิดรับผลงาน MANGA เข้าชิงรางวัล ระยะเวลาการสมัครรับรางวัลจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 8 กรกฎาคม 2564 ซึ่งการประกวดนี้รับผลงานจากศิลปิน MANGA ทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศและความเข้าใจซึ่งกันและกันผ่าน MANGA ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

 

Gold Award Winners ครั้งที่ 14
Funeral director
©Gaea Books,Co.,Ltd.
Artist:韋蘺若明(Taiwan)

 

จุดเด่น ถึงจะไม่มีเงินรางวัล แต่เป็นรางวัลที่มีค่ามาก เพราะทำให้ทั่วโลกเห็นผลงาน อีกทั้งงานผู้ชนะในปีผ่านๆมา ก็เคยนำไปสร้างภาพยนตร์มาแล้ว นอกจากนี้ยังได้ไปญี่ปุ่นด้วยนะ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง หรือตามลิ้งค์นี้ได้เลยค่า
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/2021_14.html
https://www.manga-award.mofa.go.jp/

รางวัล
-ผลงานมังงะที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการประกวดครั้งนี้ จะได้รับรางวัล Gold Award และผลงานที่ยอดเยี่ยมรองลงมา 3 ผลงาน จะได้รับรางวัล Silver Award และท้ายที่สุด ผลงานรองลงมาอีก 11 ผลงานจะได้รับรางวัล Bronze Award
-ผู้ที่ได้รับรางวัล Gold Award และรางวัล Silver Award จะได้รับเชิญไปร่วมพิธีมอบรางวัล ณ ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 10 วัน (ผู้ที่ได้รับรางวัล Bronze Award จะไม่ได้ร่วมพิธีมอบรางวัล)

เงื่อนไขในการสมัคร
-ผลงานมังงะที่มีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 16 หน้ากระดาษ ผลงานทั้งที่เคยตีพิมพ์และไม่เคยตีพิมพ์สามารถส่งเข้าร่วมการประกวดได้ ยกเว้นผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด Japan International MANGA Award ในครั้งที่ผ่านมา
-ผลงานมังงะจะต้องเป็นผลงานที่ถูกเขียนขึ้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) นับจากวันที่สมัคร
-สามารถส่งผลงานได้ทั้งในรูปแบบรูปเล่ม หรือ รูปแบบไฟล์ PDF (ผลงานที่ส่งในรูปแบบไฟล์ PDF จะถูกพิมพ์ในขั้นตอนการคัดเลือก)
-สำนักพิมพ์สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ ในกรณีที่ได้รับการอนุญาตจากศิลปินเจ้าของผลงานผู้ถือลิขสิทธิ์แล้ว
-ทั้งผู้เขียนและผู้ประพันธ์ผลงานมังงะต้องไม่เป็นผู้มีสัญชาติญี่ปุ่น รวมไปถึงตัวแทนผู้เข้าร่วมงานมอบรางวัลในกรณีที่ผลงานได้รับรางวัล Gold Award และ รางวัล Silver Award ต้องไม่เป็นผู้มีสัญชาติญี่ปุ่น
-นักเขียนหนึ่งคนสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียงหนึ่งผลงาน
(ข้อควรระวัง 1) ในกรณีที่เป็นชุดเรื่องสั้นหลายๆเรื่อง ให้เลือกส่งผลงานเพียงเรื่องเดียว
(ข้อควรระวัง 2) ผลงานชิ้นที่สองเป็นต้นไปจะถือเป็นโมฆะ
-คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดอาจมีการประชาสัมพันธ์ผลงาน (บางส่วน) ของผู้ที่ได้รับรางวัล บนเว็บไซต์
หลังจากได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

วิธีการสมัคร
-ระยะเวลาในการรับสมัคร
วันพุธที่ 7 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (โดยผลงานต้องส่งมาถึงสถานที่รับสมัครภายในวันดังกล่าว)

การสมัคร
กรุณาส่งเอกสารตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

-ใบสมัคร (รูปแบบไฟล์ Excel)
https://www.manga-award.mofa.go.jp/assets/files/application/15/Application_Form.xlsx

-ผลงานมังงะ
สามารเลือกรูปแบบในการส่งผลงานมังงะ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.รูปแบบรูปเล่ม จำนวน 2 ฉบับ
2.รูปแบบไฟล์ PDF 1 ไฟล์
3.รูปแบบรูปเล่ม 1 ฉบับ และ รูปแบบไฟล์ PDF 1ไฟล์

สถานที่ในการส่งผลงาน
ส่งผลงานในรูปแบบรูปเล่ม ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
สำนักข่าวสารญี่ปุ่น
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ ตามอีเมล์ดังต่อไปนี้
jis@bg.mofa.go.jp

รายละเอียดอื่นๆ
-กรอกรายละเอียดในใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น ในรูปแบบไฟล์ Excel เมื่อประสงค์จะส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ พิมพ์ใบสมัครแนบมากับผลงานเมื่อประสงค์จะส่งผลงานในรูปแบบรูปเล่ม
-ในกรณีที่ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ กรุณาระบุชื่อไฟล์ใบสมัคร (ไฟล์ Excel) และไฟล์ผลงาน (PDF) ด้วยชื่อและนามสกุลของศิลปินที่ส่งผลงานเข้าประกวด เช่น TaroGaimu.xlsx, TaroGaimu.pdf
-ผลงานที่สมัครเข้าประกวดในรูปแบบไฟล์ จะถูกพิมพ์ออกมาในขั้นตอนการคัดเลือก ดังนั้นกรุณาจัดหน้ากระดาษผลงานให้อยู่ในขนาดกระดาษ A4
-ผลงานต้องมีหมายเลขหน้ากำกับในทุกหน้า
-ในกรณีที่ผลงานไม่ได้เป็นรูปเล่มก็ต้องมีการเขียนหมายเลขกำกับอย่างชัดเจน
-รูปแบบของการส่งผลงานเข้าประกวดไม่ส่งผลต่อการพิจารณาตัดสิน
-อาจมีการขอสำเนาผลงานในรูปแบบรูปเล่มเพิ่มเติมในกรณีที่ผลงานได้รับรางวัล

การคืนผลงาน
ไม่ส่งคืนผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้กับผู้สมัคร ในกรณีที่ผลงานยังไม่เคยถูกตีพิมพ์ กรุณาเก็บต้นฉบับผลงานแล้วส่งสำเนาผลงานมาประกวด ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกนำไปจัดแสดงหรือบริจาค

การตัดสิน
สมาคมสำนักพิมพ์หนังสือมังงะแห่งประเทศญี่ปุ่น จะเป็นผู้พิจารณาคัดกรองผลงานในลำดับแรก จากนั้น คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดรางวัล Japan International MANGA Award ครั้งที่ 15 จะเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสิน

พิธีมอบรางวัล
มีกำหนดการจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
* คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดจะพิจารณาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ติดต่อสอบถาม
สำนักข่าวสารญี่ปุ่น
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-207-8504
โทรสาร : 02-207-8512

————————
หากใครมีงานประกวดหรืออะไรก็ตามที่เข้าคอนเซป อยากให้เราช่วยประกาศก็จัดส่งมาที่แชทเพจได้นะจ้า วันนี้ลาไปก่อน สัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่จ้า

Shares