การประกวดออกแบบ “ป้ายรถเมล์ใหม่ในใจคุณ”

1107

การประกวดออกแบบ “ป้ายรถเมล์ใหม่ในใจคุณ”

Mayday x โครงสร้างพื้นฐานประเทศไทย X สำนักการจราจรและขนส่ง – สจส.

เชิญผู้ที่มีไอเดียมาช่วยกันออกแบบป้ายรถเมล์มาตรฐานใหม่ของ กทม. กว่า 1,000 ป้ายที่กำลังจะปรับปรุงในอนาคต ทาง กทม.จะทำการเปิดรับไอเดียการออกแบบป้ายรถเมล์ จากประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปพัฒนา เป็นป้ายรถเมล์ในอนาคตร่วมประกวดป้ายด้วยตัวคุณเอง

จุดเด่นของการประกวดครั้งนี้ คือ เงินรางวัลที่สูงมาก และรางวัลแบ่งตามประเภท รางวัลของบุคคลทั่วไปที่ 1 ได้ 200,000 บาท และนักเรียน นักศึกษาที่ 1 ได้ 80,000บาท แถมยังมี รางวัล Popular vote อีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิ้งค์นี้ หรือด้านล่างได้เลยค่ะ

เว็บไซต์โครงการ
https://mayday.city

คุณสมบัติและวิธีการสมัคร
สมัคร และ ส่งแบบได้ถึง 17 ธันวาคม 63

โดยงานนี้ แบ่งการประกวด เป็น 2 กลุ่ม คือ

1.กลุ่มนักเรียน นักศึกษา
– กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นไม่เกินปริญญาตรี
– สัญชาติไทย
-สามารถสมัครได้ทีมละไม่เกิน 5 คน(ต้องเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาทุกคนภายในทีม)

2.กลุ่มบุคคลทั่วไป
-เป็นบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล
-สัญชาติไทย มีที่พำนักในประเทศไทย
– สามารถสมัครได้ทีมละไม่เกิน 5 คน

ผู้ส่งแบบสามารถเสนอทั้งเดี่ยวและทีม สูงสุดไม่เกิน 5 คน
รายละเอียดและโจทย์ในการส่งแบบ
https://drive.google.com/…/19Xmu0CaCV9N2ZfCYnn1…/view…

รายละเอียดโครงการประกวดแบบ ป้ายรถเมล์ใหม่ กทม.

– โจทย์การออกแบบป้ายรถเมล์ในฝัน

สะดวก
1) ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจําทางควรมีความเหมาะสมต่อการพักคอยและยืนรอในระยะเวลา 30 นาที
2) สามารถใช้งานได้ทั้งในเวลากลางวัน / กลางคืน
3) สามารถรองรับปริมาณผู้พักคอยหนาแน่นได้ในพื้นที่ที่จํากัด
4) มีความเหมาะสมต่อผู้เดินทางคนเดียวพร้อมสัมภาระอย่างต่ำ 1 ชิ้น (สะพายหลัง / สะพายข้าง)

ปลอดภัย
1) งด! พื้นที่จุดเสี่ยง หรือพื้นที่จุดอับสายตา เพื่อป้องกันความเป็นไปได้ในการเกิดเหตุอาชญากรรม
2) พื้นที่ติดกล้องวงจรปิดที่สามารถมองเห็นพื้นที่โดยรอบได้
3) รองรับระบบเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
4) โครงสร้างแข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร

เหมาะสม
1) เข้าถึงได้ง่าย เหมาะสมกับสภาพทางเท้า ไม่กีดขวางการสัญจรบนทางเท้า
2) กําหนดให้มีขนาดความกว้างของศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจําทาง ตั้งแต่ 1.50 – 3.00 เมตร(ความกวา้งของหลังคาในแนวขวางของทางเท้า)
3) สามารถให้ร่มเงาเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบได้

ไม่หลง
1) มีพื้นที่ข้อมูลดังต่อไปนี้ ป้ายชื่อศาลา, เลขสายรถประจําทางที่ให้บริการ, ตารางเวลาการเดินรถ, ขอแจ้งเวลาที่ให้บริการ และแผนที่เส้นทางเดินรถ

สร้างสรรค์
1) มีอัตลักษณ์ความเป็นเมืองกรุงเทพมหานคร
– ขนาดพื้นที่ในการออกแบบไม่จำกัดขนาดทางยาว (ด้านขนานฟุตบาท) แต่ความลึก 1.5-3 เมตร (ความกว้างฟุตบาทในการก่อสร้างป้ายรถเมล์)

—————————

การประกวดแบบแบ่งเป็น 2 รอบ คือ

รอบที่ 1 Concept Design

– เนื้อหาที่ต้องนําเสนอ
1) งานออกแบบ
ออกแบบแบบร่าง (Sketch Idea) ที่จะสะท้อนแนวคิดการออกแบบศาลาฯ ที่ใช้เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และตอบโจทย์การเดินทางภายในเมืองกรุงเทพฯ
2) คําบรรยาย
บรรยายแนวคิดแบบร่าง (Sketch Idea) ศาลาฯ พร้อมตอบคําถาม เบื้องต้นเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อศาลาฯ กับบริบทโดยรอบ

– รูปแบบการนําเสนอ
1) PowerPoint จํานวน 5 หน้า
หน้าที่ 1 : แนวคิดและภาพรวมการออกแบบศาลาฯ
หน้าที่2:รูปภาพแสดงแบบร่าง(SketchIdea)‘ด้านหน้า’ศาลาพักผู้โดยสารรถประจําทาง
หน้าที่ 3 : รูปภาพแสดงแบบร่าง (Sketch Idea) ‘ด้านข้าง’ ศาลาพักผู้โดยสารรถประจําทาง
หน้าที่ 4 : บรรยายแนวคิดการออกแบบศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจําทาง
หน้าที่ 5 : ตอบคําถามประเมินทัศนคติที่ว่า “อาม่าทอดลูกชิ้นขายที่ศาลามา 10 กว่าปีแล้ว อาม่าควรย้าย ศาลาควรย้าย หรืออาม่ากับศาลาอยู่ด้วยกันได้เพราะอะไร?”

รอบ 2 รอบสุดท้าย (10 ทีม/กลุ่ม) พร้อมกับได้รับทุนในการต่อยอดแบบ
– กิจกรรม Workshop : User Centric Design มีการสัมมนา เรื่องป้ายรถเมล์ที่ดี 2 วัน 1 คืน ให้ผู้เข้ารอบ วันที่ 9-10 มกราคม 2563
– เนื้อหาที่ต้องนําเสนอ ประกอบการนําเสนอ ได้แก่

1.งานออกแบบ
1) แบบจําลองศาลาฯ (Model) มาตราส่วน 1:10 (ขนาดพื้นที่จัดแสดง A2 งบประมาณทีมละ 5,000 บาท)
2) บอร์ดนําเสนอผลงาน (Presentation Board) ขนาด A1 จํานวน 2 แผ่น เนื้อหา
-รูปด้านสองมิติ (Elevations)
– รูปตัด (Primary Section)
– ภาพที่มองจากด้านบน (Primary Floor Plans) 1.2.4) รายละเอียด (Details)
-วัสดุหลัก (Key Materials)
-การวางผังและภูมิทัศน์ (Site or Landscape) 1.2.5) ไดอะแกรม (Diagrams)
– รูปทัศนียภาพ (Perspective)

2.รูปแบบการนำเสนอ
-บอร์ดนําเสนอผลงาน (Presentation Board) ผู้เข้าประกวดจะต้อง จัดพิมพ์ขนาด A1 พร้อมสําหรับ
การจัดแสดงคู่กับโมเดล และนําเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ และจัดพิมพ์ขนาด A4 จํานวน 22 ชุด เป็นเอกสารประกอบการนําเสนอ แก่คณะกรรมการ
-จัดทําดิจิทัลไฟล์ บอร์ดนําเสนอผลงาน (Presentation Board)

—————————

รางวัลการประกวด

ประเภทบุคคลทั่วไป
รางวัลที่ 1 200,000 บาท
รางวัลที่ 2 100,000 บาท
รางวัลที่ 3 50,000 บาท
รางวัลชมเชย 5,000 บาท
Popular Vote 10,000 บาท

ประเภทนักเรียน นักศึกษา
รางวัลที่ 1 80,000 บาท
รางวัลที่ 2 50,000 บาท
รางวัลที่ 3 20,000 บาท
รางวัลชมเชย 3,000 บาท
Popular Vote 10,000 บาท

————————

กำหนดการ

18 พฤศจิกายน 63: เปิดการรับสมัครและส่งผลงาน
17 ธันวาคม 63 :ปิดการรับสมัครและส่งผลงาน เวลา 23.59
25 ธันวาคม 63: ประกาศผู้เข้ารอบ 10 ทีม ของแต่ละประเภท
9-10 มกราคม 64: ผู้เข้ารอบเข้าแคมป์ เรียนรู้ User Centric Design (2 วัน 1 คืน)
11 – 30 มกราคม 64: ออกแบบผลงานรอบที่ 2 (เชิงสถาปัตย์)และจัดทำแบบจำลอง (Model)
2 กุมภาพันธ์ 64: นำเสนอผลงานและแนวคิดต่อคณะกรรมการฯ
2 – 14 กุมภาพันธ์ 64: จัดแสดงผลงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
3 – 15 กุมภาพันธ์ 64: เปิดให้ประชาชนลงคะแนนผลงานที่ชื่อชอบผ่าน www.Mayday.city
20 กุมภาพันธ์ 64: พิธีประกาศผล และมอบรางวัล

————————

การสมัคร และส่งแบบ

สามารถสมัครโครงการและส่งแบบได้จากลิ้งค์นี้

https://forms.gle/SDGnHvAS5BnVWsGU9

————————

หากใครมีงานประกวดหรืออะไรก็ตามที่เข้าคอนเซป อยากให้เราช่วยประกาศก็จัดส่งมาที่แชทเพจได้นะจ้า พุธนี้ลาไปก่อน พุธหน้ามาเจอกันใหม่จ้า

Shares