แนะนำงานประกวดแข่งขัน Lovecare Creative Contest

123
พื้นที่แนะนำงานประกวดหรืออะไรก็ตามสำหรับเหล่านักวาดไฟแรงสัปดาห์นี้ขอเสนอ !!
ประกวดออกแบบลวดลาย เพื่อสุขภาพวัยรุ่น “Lovecare Creative Contest”
รางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท
จุดเด่นของการประกวดครั้งนี้
มีหลายรางวัลนอกจากมีเงินรางวัลแล้ว คนที่ได้รางวัลที่ 1 ในทุกระดับอายุ จะได้รับการเงินสนับสนุนอีก 20,000 บาท เพิ่มจากเงินรางวัลด้วย และยังได้รับส่วนแบ่งจากการขายสินค้าด้วยนะ
ซึ่งลวดลายที่เพื่อนๆออกแบบ ต้องสามารถใช้บนผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ บรรจุภัณฑ์ถุงยางอนามัย/หน้ากากผ้า/เสื้อ T-Shirt/ถุงผ้าพกพา (ผ้าร่ม)/ขวดแอลกอฮอล์แบบพกพา ฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิ้งค์นี้ หรือด้านล่างได้เลยค่ะ
ลักษณะผลงาน

ชิ้นงานที่ออกแบบ สามารถออกแบบได้ทั้งภาพวาด (Drawing) หรือวาดและออกแบบในโปรแกรม illustrator หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆ ที่สามารถบันทึกเป็นไฟล์งาน สกุลไฟล์ .ai ได้ โดยชิ้นงานมีขนาดเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส ซึ่งลวดลายที่ออกแบบ สามารถอยู่บนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของวัยรุ่น ดังต่อไปนี้

ธีมที่ใช้การออกแบบ มีดังนี้
Healthy
Freedom
Natural
Travel/Place

Entertainment

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และสามารถยืนยันตัวตนได้ เช่น มีบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทาง หนังสือรับรองที่ราชการออกให้ เป็นต้น
เป็นผู้สร้างสรรค์งานออกแบบที่ส่งเข้าประกวดด้วยฝีมือและความคิดของตนเองและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่เข้าประกวด ซึ่งจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคล หรือบริษัทอื่นใด

เป็นผลงานที่ไม่เคยเข้าประกวดและไม่เคยแสดงที่ใดมาก่อน

ระดับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
เยาวชนอายุ 10-15 ปี
เยาวชนอายุ 16-18 ปี

เยาวชนอายุ 19-22 ปี

กำหนดการโครงการ
20 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563 ส่งชิ้นงาน Drawing หรือ แบบวาดมือผ่านทางไปรษณีย์
20 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2563 ส่งชิ้นงานแบบไฟล์ ทางออนไลน์
20 – 27 พศจิกายน 2563 โหวตทางออนไลน์เพื่อคัดเลือก 50 ชิ้น

30 พศจิกายน 2563 ประกาศผลการมอบรางวัลผ่านทางการถ่ายทอดสด ถ่ายทอดแห้งทุกช่องทางของ P2H

รางวัลการประกวด

เงินรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณและการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาชุมชน

ระดับกลุ่มอายุ 10-15 ปี
รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 12,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 8,000 บาท
ระดับกลุ่มอายุ 16-18 ปี
รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 13,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 11,000 บาท
ระดับกลุ่มอายุ 19-22 ปี
รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 18,000 บาท

รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 16,000 บาท

ผู้เข้าประกวดที่ได้รางวัลที่ 1 ในทุกระดับอายุ จะได้รับการสนับสนุนเงินทุนจำนวน 20,000 บาท เพิ่มเติมจากเงินรางวัลที่ได้รับ โดยไม่ต้องหักภาษี เพื่อนำเงินทุนไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นในชุมชนของคุณ ตามรายละเอียดโครงการฯ ที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร
ผู้เข้าประกวดที่ได้รางวัลที่ 1 ในทุกระดับอายุ จะได้รับส่วนแบ่งของการจ าหน่ายสินค้าต่างๆ ที่ตนเองเป็นเจ้าของลวดลายโดยคิดเป็น 1% ของกำไรสุทธิ โดย 50% ของเงินส่วนแบ่งนี้ขอให้สนับสนุนโครงการฯใดๆ ก็ได้ที่เกี่ยวกับสุขภาวะเด็กและเยาวชน ที่ผู้สมัครสนใจ หรือบริจาคให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่
ดำเนินงานด้านสุขภาวะเด็กและเยาวชน และอีก 50% ที่เหลือถือเป็นของเจ้าของผลงาน

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกระดับ เฉพาะเงินรางวัลจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ติดต่อสอบถาม
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ 222/1 ถ.พุทธมณฑล สาย 2 (ด้านศาลาธรรมสพน์) แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร : 02-448-0387-9
แฟ็กซ์: 02-049-5689
งานประกวดครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา เป็นอย่างมากเพราะรางวัลแบ่งตามอายุชัดเจน
————————
หากใครมีงานประกวดหรืออะไรก็ตามที่เข้าคอนเซป อยากให้เราช่วยประกาศก็จัดส่งมาที่แชทเพจได้นะจ้า พุธนี้ลาไปก่อน พุธหน้ามาเจอกันใหม่จ้า
Shares