อย่าเก็บฝีมือไว้กับตัว แสดงฝีมือให้โลกเห็นบทเวทีประกวดที่น่าสนใจ! ฉบับเดือนกันยา!

2463

เอาล่ะครับกลับมาอีกครั้งแล้ว กับบทความที่รวบรวมเอางานประกวดที่น่าสนใจให้เหล่าผู้ทำงานศิลปะได้ออกไอเดียและลงไม้ลงมือโชว์ทักษะการวาดกันให้เต็มที่กันอีกครั้ง

หากพร้อมแล้วก็ลองมาดูกันครับว่า ในช่วงเดือนกันยายนนี้มีงานประกวดอะไรที่น่าสนใจมาอัพเดทกันบ้าง ? !

——————————-

Synchrotron Art Award: แสง คลื่น และความถี่

มาเริ่มที่ฝั่งในไทยกันก่อนครับกับงานประกวด Synchrotron Art Award ในหัวข้อ “แสง คลื่น และความถี่” ที่จัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ครับ ซึ่งงานประกวดนี้สามารถส่งผลงานได้ 3 รูปแบบดังนี้จ้า

 1. ผลงานในรูปแบบ 2 มิติ
 2. ผลงานในรูปแบบ 3 มิติ (ลอยตัว)
 3. ผลงานสื่อผสม (Mix Media Art/Time-Based Media)

และแบ่งผู้สมัครออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน

 1. ประชาชนทั่วไป : ประชาชนทั่วไปที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
 2. ประเภทนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา : บุคคลที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี สัญชาติไทย และต้องแนบเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันที่กำลังศึกษา หรือสำเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการส่งภาพประกวดในระดับบุคคลทั่วไป

วิธีการส่งผลงานจะแบ่งออกเป็น 2 รอบครับ

 1. รอบแรก : ส่งผลงานในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล และใบสมัคร มาทางอีเมล์ Synchrotronartaward@gmail.com
 • ผลงานในรูปแบบ 2 มิติ ส่งผลงานตามขนาดจริงที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 72 dpi ในรูปแบบไฟล์ jpg เท่านั้น
 • ผลงานในรูปแบบ 3 มิติ ให้ถ่ายภาพผลงานทั้งหมด 5 ด้าน ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 4 ล้านพิกเซล ในรูปแบบไฟล์ jpg เท่านั้น
 • ผลงานในรูปแบบสื่อผสม ให้ถ่ายภาพผลงาน ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 4 ล้านพิกเซล ในรูปแบบไฟล์ jpg เท่านั้น
 • ผลงาน Time-Based Media ให้อัพโหลดไฟล์และส่งลิงค์มาทางอีเมล์
 • อัพโหลดไฟล์ภาพ พร้อมไฟล์ใบสมัครการส่งผลงานเข้าประกวดที่พิมพ์ข้อมูลเรียบร้อย ภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 โดยภาพที่ผู้จัดได้รับไฟล์สมบูรณ์แล้วจะแจ้งกลับไปทางอีเมล์
2. รอบที่ 2 ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซด์ www.slri.or.th/synchrotronartaward

รางวัลสำหรับการประกวด

ประเภทประชาชนทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวม 3 รางวัล

ประเภทนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา (สูงสุดระดับปริญญาตรี)

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวม 3 รางวัล

ย้ำอีกรอบนะจ้ะงานนี้หมดเขตส่งรอบแรก จันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.slri.or.th/synchrotronartaward/

———————————

FAI-FAH Art Contest 2019

ต่อกันที่โครงการประกวด FAI-FAH Art Contest 2019 ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิทีเอ็มบี ในหัวข้อ เด็กธรรมดา คือสิ่งที่สวยงาม แต่ว่าการประกวดอันนี้ส่งได้แค่เด็กมัธยมเท่านั้นนะ เพราะแบ่งเขสแบ่งเป็น 2 ระดับดังนี้จ้า

 1. กลุ่มระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 2. กลุ่มระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

โดยผลงานจะต้องเป็น ภาพศิลปกรรม 2 มิติ  และมีกติกาดังนี้จ้า

 • สร้างสรรค์บนกระดาษ ขนาด A2 (42 x 60 ซ.ม.)
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งผลงานผ่านทางโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น โดยส่งได้คนละ 1 ผลงาน
 • โรงเรียนสามารถคัดเลือกผลงานส่งได้สูงสุด ระดับชั้นละไม่เกิน 5 ผลงาน (10 ผลงาน/โรงเรียน)
 • เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ภายในปี พ.ศ. 2562 ไม่เคยส่งเข้าประกวด และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน
 • ผู้ส่งงานเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล, อายุ, ระดับชั้น, โรงเรียน, ชื่อผลงาน, เทคนิค และ แนวคิด ”เด็กธรรมดา คือสิ่งที่สวยงาม” ที่ด้านหลังผลงาน
 • แนวคิด ”เด็กธรรมดา คือสิ่งที่สวยงาม” ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 บรรทัด
 • ** โรงเรียนที่จะส่งผลงานเข้าประกวด ต้องเข้าร่วมกิจกรรม DIY “มินิอัลบั้มจากกระดาษแผ่นเดียว” กับ โครงการไฟ-ฟ้า โดยสามารถติดต่อฝ่ายประสานงาน เพื่อขอรายละเอียด

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 กันยายน 2562

จัดส่งรูปผลงานได้ที่ตู้ ปณ. 74 ที่ทำการไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

รางวัลประกอบไปด้วย

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่รางวัลสำหรับโรงเรียน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่รางวัลสำหรับโรงเรียน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่รางวัลสำหรับโรงเรียน
 • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 1,500 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

————————–

ฝนหลวง ฝนแห่งความเมตตา

งานนี้กว้างขึ้นหน่อยเพราะส่งได้ทั้งภาพถ่ายและภาพวาดกันเลยจ้า ในโครงการ ประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ประจำปี 2562 ”ฝนหลวง ฝนแห่งความเมตตา รายละเอียดมีดังนี้จ้า

 • ประเภทภาพถ่าย
  • ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา
  • ยกเว้นคณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย และบุคคลในครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 • ประเภทภาพวาด
  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษา
  • ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 7 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2562 โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ที่
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โดยนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562

แลจะประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการทางเว็บไซต์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th , เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและโหลดใบสมัครได้ที่: http://contestwar.com/contest/14774

————————————-

Ookbee x Systema: COME CLOSER มาใกล้ๆ เดี๋ยวแปรงให้เอง! 

เอาล่ะมาสายภาพประกอบ มังงะและคอมิค กันบ้างเริ่มที่งานแรก Ookbee Comics และ Systema จัดโครงการประกวด วาดภาพสุดแซ่บ ! ! ! ในธีม “Come Closer” โดยที่ออกแบบยังไงก็ได้ให้ดูเป็นหนุ่มสาวสุดแซ่บ ที่จะทำให้การแปรงฟัน เป็นโมเม้นต์สุดฟิน น่ารัก น่าเลิฟ พูดแบบนี้อาจไม่เหํนภาพอะงั้นมาดูกติกากันครับ

 1. ออกแบบคาแรคเตอร์หนุ่มหล่อสาวสวยได้ทุกแบบทุกสไตล์ ผมสั้น ยาว ขาวเข้ม ได้เต็มที่
 2. ต้องสื่อให้เห็นท่าทางการชวนทุกคนเขยิบมาใกล้ๆ และพูดคำว่า “เขยิบมาใกล้ๆ” (ดัดแปลงคำให้สมูทได้ตามใจชอบ เช่น เขยิบมาใกล้ๆ สิจ๊ะ, เข้ามาใกล้ๆ สิ, มาใกล้ๆ เร๊ววว ฯลฯ)
 3. ต้องมีสินค้า systema power teen toothbrush อยู่ในภาพ
 
 1. อนุญาตให้ทีมงานของ Ookbee Comics และทีมงานของ Systema มีสิทธิ์ในการ นำผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในการโปรโมท เผยแพร่ หรือแก้ไขดัดแปลงได้
 2. ไม่จำกัดว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน แต่ต้องเป็นภาพสีเท่านั้น ไม่จำกัดเทคนิกว่าจะวาดในคอมพิวเตอร์ หรือในกระดาษ
 3. หนึ่งคนสามารถส่งผลงานกี่ชิ้นก็ได้ ไม่จำกัด

**ไม่อนุญาตให้นำผลงานของคนอื่นมาใช้ในการประกวดหรือวาดภาพใดๆ ที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อห้ามข้อใดที่กำหนดไว้ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบผลงาน และตัดสิทธิ์การแข่งขันของผู้เข้าประกวดทันที

เงินรางวัลประกอบไปด้วย

 • รางวัลที่ 1: 30,000 THB + Gift Set
 • รางวัลที่ 2: 20,000 THB + Gift Set
 • รางวัลที่ 3: 10,000 THB + Gift Set
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

ระยะเวลาในการส่งและเงื่อนไขอื่นๆ มีดังนี้จ้า

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ไปจนถึงวันที่ 5 กันยายน 2562 เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะ ! ! ! 

เปิดโหวตในวันที่  6-13 กันยายน 2562 ในอัลบั้มบนเพจ Ookbee Comics

และจะ ประกาศผลผู้ชนะรางวัลใหญ่วันที่ 14 กันยายน 2562 บนแฟนเพจ Ookbee Comics

ผู้ที่ส่งผลงานและปฎิบัติตามกติกาที่ระบุไว้นอกเหนือช่วงเวลากิจกรรม จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

ดูผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้ที่ https://ookb.ee/comicsSystema

ติดตามความเคลื่อนไหวหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/ookbeecomics/

วิธีลงผลงาน http://www.ookbeecomics.com/blogs/2015/ลงภาพวาดง่ายๆ-ใน-3-นาที

————————————–

 Batman 80th Anniversary

กิจกรรมดีๆ จาก DC Universe Club ร่วมฉลองกับ 80 ปี Batman ! ! ! ในหัวข้อ Batman 80th Anniversary

โดยกติกา มีดังนี้จ้า
1.ในผลงานจะต้องประกอบด้วย ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างแบทแมนและประเทศไทย สงวนสิทธิ์คำหยาบ, การเมือง และข้อความใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียทั้งแบทแมนและประเทศไทย 
2.ส่งผลงานได้ที่ email dcuniverseclub@gmail.com พร้อมอธิบายความหมายของภาพ
3. ไม่จำกัดเทคนิคการวาด โปรแกรมที่ใช้ซึ่งอาจจะเป็นสีหรือขาว-ดำก็ได้ ขนาดที่แสดงในงานคือขนาด A3 ควรทำภาพต้นฉบับให้พอดี
4. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
* ไฟล์ผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ของ DC Comics

*** สามารถใส่ตัวละครใน Batman Family ได้แต่ต้องมี Batman อยู่ในภาพ แต่เกณฑ์การตัดสินยึดคาแร็คเตอร์ Batman เป็นหลัก

และรางวัลประกอบไปด้วย

 • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง จะได้รับ ตุ๊กตา Chibi plus Batman 80th Years DZNR Series (1 ตัว มูลค่า 890 บาท) และ เสื้อลายพิเศษ Batman 80th Aniversary(1 ตัว มูลค่า 950 บาท)
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 5 รางวัล จะได้รับ เสื้อลายพิเศษ Batman 80th Aniversary(1 ตัว มูลค่า 950 บาท)

และผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 6 ท่าน จะถูกนำไปจัดแสดงในงาน BATMAN 80th ANNIVERSARY ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 อโศก ! !

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ – 13 กันยายน 2562
ประกาศผลวันที่ 15 กันยายน 2562
ทางเพจ DC Universe Club

อ่ารายละเอียดเต็มๆ ได้ที่: http://bit.ly/2Zk0KaB

————————————

captivating artwork inspired by Warner Bros. Joker

ในเมื่อมี Batman 80th Anniversary ไปแล้วฝั่ง Joker เองก็ต้องมาบ้างแหละเพราะหนังกำลังจะเข้าตุลาคดูเหมือนจะเป็นธรรมเนียมของ Warner Bros. ไปซะแล้วเมื่อไหร่มีหนังใหญ่ๆ เข้าจะมีการประกวด Fan Art ของหนังเรื่องนั้นกับทาง Talenthouse … อืมแต่จริงๆ แล้วก็ทุกค่ายแหละนะ เอาล่ะมาดุรายละเอียดแบบคร่าวๆ กันครับ(เนื่องด้วยต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ หากมีตรงไหนที่ผมแปลพลาดหรือเข้าใจพลาดไปล่ะก็… คอมเม้นต์มาบอกกันได้น้า)

วาด Joker โดยมีแรงบันดาลใจมาจาก Joker ฉบับภาพยนตร์ของ Todd Phillips โดยอิงจากตัวอย่างที่ปล่อยมา…โดยที่สามารถอัพโหลดวีดีโอระหว่างที่คุณกำลังสร้างสรรค์ผลงานนี้ลงไปได้ด้วย! ซึ่งผลงานที่ส่งจะเป็นภาพประกอบ, digital painting, time-lapse video หรือ alternate poster design(ดีไซน์โปสเตอร์ใหม่) ก็ได้ครับ

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ส่งได้ทั่วโลก แต่จะต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ส่งได้สูงสุด 10 ชิ้นต่อ 1 คน
 • ผลงานจะถูกเผยแพร่ลงบนช่องทางต่างๆ ของภาพยนตร์เรื่อง Joker และจะมีการให้เครดิตแก่ศิลปิน
 • ในผลงานจะต้องมี Logo ของภาพยนตร์ด้วยโดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่: http://bit.ly/2Hugayl
 • ผลงานจะต้องมีขนาด ไม่เกิน 10MB

รางวัล: สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 5 ท่านจะได้รับเงินรางวัล $2,000 (ประมาณ 61,000 บาท) และนอกจากนี้สำหรับคนที่ส่ง Time-Lapse Video และได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล  $1,000(ประมาณ 30,000 บาท)

ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 24 กันยายน 2019 เวลา 10:00 A.M. PST (ตี 1 ของวันที่ 25 ของประเทศไทย)
เพื่อความชัวร์ที่สุดเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่: http://bit.ly/2L8O1h5

———————————-

Jump Paint Global Artistic Manga Award

อีกหนึ่งงานประกวดจาก Shonen Jump ซึ่งมีเงินรางวัลค่อนข้างสูงทีเดียว รวมไปถึงมีโอกาสได้ตีพิมพ์กับทาง Shonen Jump! ด้วยนะรายละเอียดมีดังนี้เลยจ้า

สามารถเลือกส่งผลงานได้สองแบบ

 • แบบที่ 1: ผลงานต้นฉบับของตัวเองที่แต่งขึ้นใหม่
 • แบบที่ 2: สานต่อเรื่องราวจากมังงะ ตัวอย่าง 3 หน้าที่ทางทีมงานจัดเตรียมไว้ให้โดยมีให้เลือก 2 โจทย์ระหว่าง การ์ตูนต่อสู้ และ Love Comedy โดยสามารถนำทั้ง 3 หน้ามาดีไซน์ใหม่ได้

กติกาและข้อกำหนดมีดังนี้

 1. ผลงานจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อน
 2. ผลงานจะต้องมีจำนวน 3 หน้าขึ้นไป
 3. ใช้เทคนิคใดก็ได้ จะสี หรือขาวดำก็ได้เช่นกัน และสามารถใช้โปรแกรมอื่นๆ นอกจาก Jump Paint ได้(แน่นอนว่าเขียนมือก็ได้เช่นกัน)

โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ – 24 กันยายนนี้ เวลา 15:00 น. (ประเทศไทย) 

รางวัล

Grand Prize:1,000,000 JPY (ประมาณ 289,000 บาท)
Semi-grand Prize:300,000 JPY (ประมาณ 86,000 บาท)

เช่นกันครับเพื่อความชัวร์สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://medibang.com/contest/jumppaint_manga/

—————————-

เป็นยังไงกันบ้างครับจุใจไหมครับ ! งานประกวดรอบนี้หลายๆ อัน Deadline ก็ใกล้เข้ามาทุกทีๆ แล้วด้วย แต่ก็เป็นโอกาสที่ดีไม่ใช่น้อยเลยนะครับที่จะได้โชว์ฝีมือของตัวเองให้โลกได้เห็น เพราะฉะนั้นแล้วอย่ามัวรอช้าอยู่เลยทุกคน เราไปลุยงานประกวดรอบนี้กันเถอะครับ ! ! !

แล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะ การ์ตูน และภาพยนตร์ ที่น่าสนใจได้ในเว็บไซต์ Plotter จ้าา

Credit:

Shares