Ghost theory บทที่ 1 และบทสุดท้าย

1299

ตีพิมพ์ใน Let’s Comic Ghost Issue ฉบับเดือนตุลาคม 2558
เรื่องและภาพโดย เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์

 

 

 

 

———————————————
Let’s Finish
โปรเจคพิเศษที่ได้รับการผลักดันจากคุณ ณัฐทวี ตันติวงศ์
กับการสานต่อการ์ตูนเรื่อง ทฤษฎีผี บทที่ 1 ของคุณ เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ ที่ยังค้างคาให้จบสมบูรณ์ และเปิดให้อ่านฟรี !
โดย รวมมือกับ Let’s Comic
และ Noodle Cartoon
https://www.facebook.com/noodlecartoon/

ขอขอบคุณ คุณ เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ และคุณ ณัฐทวี ตันติวงศ์ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

แล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะ การ์ตูน และภาพยนตร์ ที่น่าสนใจบนเว็บไซต์ Plotter ครับผม

Shares
"น้ำค้างยามเช้า กับเหล้าครึ่งกลม"