Animation

Shinkai Makoto ชายผู้ส่งต่อความงดงามผ่านความเหงา

จาก: นิตยสาร Starpics ฉบับที่ 869 และ ฉบับที่ 903  และส่วนขยายโดย: ScarX           เฮลโล่ววว สวัสดีท่านผู้อ่านทุกคนนะครับ หากใครที่เคยดูแอนิเมชั่นเรื่อง Your Name (หลับตาฝัน ถึงชื่อเธอ) ก็คง...