Illustration

สัตว์ก็ไม่ใช่… มนุษย์ก็ไม่เชิง… ใช่ “เคโมโนะ” หรือเปล่านะ??

By : ปลาทูกับโหลดอง เชื่อว่าหลายๆ คนอาจเคยได้ยินคำว่า “เคโมะ” หรือ “เคโมโนะ” มาบ้าง ซึ่งก็อาจจะรู้ว่าคำนี้เอาไว้ใช้เรียกคนที่มีความเป็นสัตว์ หรือสัตว์ที่มีความเป็นคน?  ฟังแล้วงง ลองยกตัวอย่าง เช่น ...

LET’S Pick 58 – ST.CYGNUS

LET'S Pick คือคอลัมน์ประจำในหนังสือ LET'S Comic ที่มีมาตั้งแต่แรกเริ่ม เป็นคอลัมน์แนะนำนักวาดภาพประกอบคนไทยที่มีฝีมือน่าสนใจ โดยในคอลัมน์จะประกอบไปด้วย -- รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวพร้อมบทสัมภาษณ์ ...

LET’S Pick 59 – Munin

LET'S Pick คือคอลัมน์ประจำในหนังสือ LET'S Comic ที่มีมาตั้งแต่แรกเริ่ม เป็นคอลัมน์แนะนำนักวาดภาพประกอบคนไทยที่มีฝีมือน่าสนใจ โดยในคอลัมน์จะประกอบไปด้วย -- รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวพร้อมบทสัมภาษณ์ ...