Comic & Illustration

ไดโรม่อน ญาติชาวไทยของโดราเอม่อน !?

จาก Lets List Cartoon Thai Special 14 : Stand by me ไดโรม่อน บทความโดย นิรวาณ คุระทอง หัวข้อของเราในวันนี้ จะเกี่ยวกับน้องนอกไส้ของเจ้าแมวสีฟ้าชื่อก้องโลก ที่ใครๆ ก็รู้จักในนาม "โดราเอม่อน" เจ้าแ...

LET’S See – Cartoons meet Fashion by 24Octobers

บทความโดย 24Octobers จาก Let's Comic ฉบับที่ 26 เมื่อวันที่เราเป็นเด็กผู้หญิง เราต่างเติบโตขึ้นมากับบรรดาตัวการ์ตูนทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น สโนไวท์กับแม่มดใจร้ายในเทพนิยายหนังสือเล่ม หรือฮีโร่สาว...

LET’S Present 59 – IE88 by Masked V

LET’S Present คือพื้นที่สำหรับนักเขียนหน้าใหม่ ที่เพิ่งจะเคยตีพิมพ์ผลงานลงในหนังสือ LET’S Comic เป็นครั้งแรก โดยในทุกๆ เล่มเราจะคัดเลือกจากผู้ที่เสนอผลงานกับทางสำนักพิมพ์ผ่าน เพื่อมาทำการ์ตูนในคอนเ...

LET’S Present 58 – เพราะชั้นจนไงล่ะ by Manya

LET’S Present คือพื้นที่สำหรับนักเขียนหน้าใหม่ ที่เพิ่งจะเคยตีพิมพ์ผลงานลงในหนังสือ LET’S Comic เป็นครั้งแรก โดยในทุกๆ เล่มเราจะคัดเลือกจากผู้ที่เสนอผลงานกับทางสำนักพิมพ์ผ่าน เพื่อมาทำการ์ตูนในคอนเ...

LET’S Present 57 – Half Land by Yupasorn

LET'S Present คือพื้นที่สำหรับนักเขียนหน้าใหม่ ที่เพิ่งจะเคยตีพิมพ์ผลงานลงในหนังสือ LET'S Comic เป็นครั้งแรก โดยในทุกๆ เล่มเราจะคัดเลือกจากผู้ที่เสนอผลงานกับทางสำนักพิมพ์ผ่าน เพื่อมาทำการ์ตูนในคอนเ...